נידן אנרגיה - מערכת "ספיר" לניהול ובקרת צריכת חשמל

נראה כי יש בעיית תקשורת עם החומרה. [נסה שוב]

טוען את החשבון: {{currentClientAccount.unit_name}}

טוען את החשבון: {{lastSelectedContract.name + ' - ' + lastSelectedContract.delivery_area}}

טוען את החשבון: {{lastSelectedMika.name}}

טוען את החשבון: {{lastSelectedEgauge.name}}

תאריך:

שם יחידה
{{actuator.name}}

{{unitNameToShow}} {{dateToShow}}

הוספה

טוען גרף...קוט"ש ש"ח
צריכת חשמל
מייצור סולארי {{solarTotalData.fromProductKVH.toLocaleString()}} {{solarTotalData.fromProductPrice.toLocaleString()}}
קנייה מחח"י {{solarTotalData.fromGridKVH.toLocaleString()}} {{solarTotalData.fromGridPrice.toLocaleString()}}
סה"כ צריכה {{solarTotalData.consumptionsKVH.toLocaleString()}} {{solarTotalData.consumptionsPrice.toLocaleString()}}
ייצור סולארי
לצריכה עצמית {{solarTotalData.toConsumptionsKVH.toLocaleString()}} {{solarTotalData.toConsumptionsPrice.toLocaleString()}}
עודפים לחח"י {{solarTotalData.toGridKVH.toLocaleString()}} {{solarTotalData.toGridPrice.toLocaleString()}}
סה"כ ייצור {{solarTotalData.productionKVH.toLocaleString()}} {{solarTotalData.productionPrice.toLocaleString()}}
 

צריכה {{rangeType | rangeTypeToString}}: {{totalConsumption}} קוט"ש

עלות {{rangeType | rangeTypeToString}}: {{totalPrice}}